NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Dopis upućen MUP-u i Ravnateljstvu policije u svezi postupka ocjenjivanja

31.05.2015

Poštovani,

Proteklih dana aktualiziralo se pitanje godišnjih ocjena te Vam se u svezi istih i obraćamo ovim putem. Niz članova, rukovoditelja, tvrdi da se na njih vrši određen pritisak glede ocjenjivanja i to na način da su upozoreni kako je nepoželjno i nedopušteno ikoga ocijeniti ocjenom višom od „dobar“. Navedeno će rezultirati izjednačavanjem službenika te nemogućnošću stupnjevanja kvalitete rada, kako je opisano Pravilnikom o ocjenjivanju policijskih službenika (NN 113/12). S druge strane, obratile su nam se i kolege s istim problemom, ali iz druge perspektive. Upozoravaju na nelogičnost kako slijedi:

Članak 3., stavak 1.Uredbe za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, NN 15/13) propisuje načine redovnog promaknuća na način da navodi:

„Policijski službenik redovno se promiče kroz policijska zvanja u neposredno više zvanje ako:

1. ima propisan stupanj obrazovanja,

2. je položio državni stručni ispit,

3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje 4 godine,

4. je završio propisane oblike stručnog usavršavanja,

5. je u vremenu potrebnom za promaknuće ocjenjivan najmanje ocjenom »dobar«,

6. je položio ispit za zvanje.“

 

U članku 3., stavku 4.iste Uredbe navedeno je:

„Policijski službenik redovno se promiče u zvanje policijski savjetnik i glavni policijski savjetnik ako je, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, u vremenu potrebnom za redovno promaknuće najmanje tri puta ocijenjen ocjenom »naročito uspješan“.

Ukoliko je uistinu točna informacija kako je ocjena „dobar“ unaprijed predviđena za veliku većinu policijskih službenika, postavlja se pitanje svrhovitosti ocjenjivanja? Nesporno je da će kolege u zvanjima glavni policijski inspektor i policijski savjetnik u tom slučaju biti izravno diskriminirani, budući da će im gore navedeno onemogućavati prijavu polaganja ispita za zvanje i nastavno na to eventualno apliciranje na natječaje za viša rukovodeća radna mjesta. Razvidno je kako spomenuta Uredba i Pravilnik nisu međusobno usklađeni.

Zaključno, članak 19. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, stavkom 1. t. 5. propisuje kako se osnovica za izračun godišnjeg odmora iz članka 13. stavka 2. uvećava prema pojedinačno određenim mjerilima s obzirom na ostvarene rezultate rada i to na način da se, ovisno o godišnjoj ocjeni isti uvećava za 1, 2 ili 3 dana. Što je s kolegama koji su dugi niz godina bili ocijenjeni najvišom ocjenom, ništa konkretno se nije promijenilo u kvaliteti njihova rada a zbog novog Pravilnika i ocjene „dobar“ bit će uskraćeni za dva dana godišnjeg odmora?

Molimo pojašnjenje.

S poštovanjem,

Prilog:

Dopis

 

PREDSJEDNIK NSD MUP-a

Zdravko Lončar