NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PU BRODSKO-POSAVSKA Brodsko-posavska
GRAD
  • Slavonski Brod
ADRESA
  • Mažuranićeva 9
ODGOVORNA OSOBA Mladen Ratković
TELEFON 035/ 211-101 (spec. 53-101)
FAX 035/ 211-413 (spec. 53-413)
E-MAIL nsd.mup@sb.t-com.hr