NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Kamp VALBANDON

31.05.2015

Na zahtjev prvenstveno naših članova, ali i u interesu svih zaposlenika MUP-a tijekom veljače smo uputili dopis Ministru vezan za stavljanje u funkciju kampa u Valbandonu.

 

Veliki broj sadašnjih zaposlenika MUP-a, ujedno naših članova, kao i bivših zaposlenika je koristio mogućnost ljetovanja u kamp-kućicama u Valbandonu po pristupačnoj cijeni i to im je često puta bio jedini način da odu na ljetovanje.

 

Upravo zbog njih MUP-u smo iznijeli i prijedlog da smo u cilju oživljavanja kampa u Valbandonu spremni razgovarati i o nekim novim rješenjima koja bi uključivala aktivniji angažman sindikata.

 

Za one koje ovo pitanje više zanima šaljemo u prilogu dopis i odgovor MUP-a.

 

Prilog:

Dopis