NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Važna informacija za članstvo IBAN broj

31.05.2015

Obavještavamo Vas da je sukladno odluci Hrvatske narodne banke od 1. lipnja 2014.godine obvezna primjena IBAN (međunarodni broj transakcijskog računa korisnika platnih usluga) konstrukcije računa na nalozima za plaćanje u podatku RAČUN PRIMATELJA NALOGA, za sva plaćanja u nacionalnom platnom prometu.

Od navedenog datuma svi nalozi za plaćanje moraju imati račun primatelja u IBAN konstrukciji i bez takve konstrukcije banke neće zaprimati naloge za plaćanje niti će ih biti moguće izvršiti.

Kako bismo izbjegli moguće probleme vezane za isplate koje će biti zatražene od sindikata za mjesec lipanj, molimo sve članove sindikata, kao i članove kase uzajamne pomoći da na obrascima koje dostavljaju obvezno naznače u polju račun cjelovitu IBAN konstrukciju.

Posebno napominjemo kako ovog časa nema potrebe posebno zvati u sindikat u svezi ažuriranja IBAN konstrukcije računa u našim bazama podatka, nego će se postupno za svakog člana sindikata prilikom podnošenja bilo kojeg zahtjeva za isplatu taj podatak mijenjati i u našim evidencijama.