NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Tiskovna konferencija

31.05.2015

U Zagrebu je 4.lipnja.2014. održana tiskovna konferencija na temu: "Sindikati i građani u zajedničkoj borbi protiv outsourcinga" kojom je sedamnaest sindikata najavilo početak prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru. 

Audio snimka tiskovne konferencije

Prilog HRT-a u emisiji "Hrvatska uživo"