NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

VIPnet — OBAVIJEST

31.05.2015

Zbog novih državnih nameta mobilnim operaterima od 11.7.2014. i VIPnet je isto kao i ostali operateri (mada zadnji od svih) prinuđen uvesti mjesečnu naknadu za korištenje mreže u iznosu 8 kn (+PDV), te uskladiti zone i cijene u međunarodnom prometu.

Ipak nije sve tako crno. Na linije u okviru VPN NSD MUP-a koje su aktivne i koje imaju ugovorenu obvezu neće se plaćati naknada sve do trenutka dok korisnik sam ne odluči produljiti ugovornu obvezu. Kako veliki broj naših linija još dosta dugo ima ugovorenu obvezu sve do potpisa novog produljenja navedena naknada neće se primjenjivati.

Naknada za pristup mreži naplaćivati će se samo na nove linije koje se aktiviraju. Navedeno je prijavljeno HAKOM-u i primjenjivat će se na gore navedeni način.

Unatoč tome VIP mobilni pretplatnici, koji to žele, sukladno čl. 42a, st. 8 i 10. Zakona o el. Komunikacijama imaju pravo raskida svog ugovora od 11.06. -10.07. 2014. godine. Obrazac zahtjeva za raskid ugovora šaljemo vam u prilogu. Njega je potrebno popuniti i dostaviti u Središnjicu NSD MUP-a direktno ili putem svog povjerenika. Nakon što zahtjev za raskid ugovora zaprimimo isti ćemo proslijediti Službi za poslovne korisnike.

 

Prilog: Raspis i obrazac