NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ZAHTJEVI ZA MIRNO RJEŠENJA SPORA - obavijest

15.09.2021

Broj: 511-R-028-2021.

ZAGREB,  15. rujna 2021. godine

 

                                                                             

           

                                                                                                       - ČLANOVIMA SINDIKATA -

                                                                                                 - SINDIKALNIM POVJERENICIMA-

                                                                                                                         - SVIMA-

 

 

 

 

Poštovani,

 

 

vezano za podnošenja zahtjeva za mirno rješenja spora povodom ne uvećanja osnovice za obračun plaće za 6%  u 2016. godini, obavještavamo vas da zahtjeve možete podnijeti i nakon 15. rujna 2021. godine.

 

Činjenica je da  protek vremena  zbog instituta zastare  smanjuje broj mjeseci za koje je moguće zahtjevom potraživati razliku plaće. Primjera radi,  svi koji zahtjev podnesu nakon 15. rujna  ne mogu potraživati razliku plaće za mjesec kolovoz 2016. godine.

 

U sadašnjoj situaciji, dok se  čeka odluka Vrhovnog suda  koji je dopustio prijedlog za rješavanje pravnih pitanja važnih za jedinstvenu primjenu prava u istovrsnim sporovima državnih službenika protiv poslodavca,  Republike Hrvatske,  došlo je do svojevrsnog preklapanja rokova.

 

Naime,  rok za odgovor općinskog državnog odvjetništva povodom zahtjeva za mirno rješenja spora je 90 dana, a rok od 90 dana u kojem Vrhovni sud mora donijeti odluku povodom  oglednog spora Općinskog suda u Slavonskom Brodu, već teče od 17. kolovoza ove godine.

 

Situacija je to u kojoj za podnositelje zahtjeva za mirno rješenje spora ne mogu nastati bilo kakvi troškovi državnog odvjetništva. Naime, ukoliko Vrhovni sud u svojoj odluci zauzme stajalište da državni službenici i namještenici imaju pravo na razliku plaće, tada će se sada podnijeti zahtjevi moći rješavati i nagodbama. Ako pak Vrhovni sud odluči da državni službenici i namješenici nemaju pravo na razliku plaće, tada će se postupak obustaviti već u okviru mirnog rješavanja na državnom odvjetništvu, a u toj fazi troškova nema.

 

 


S poštovanjem,

 

 

Prilog: obrazac i punomoć

 

                                                                                        PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

                                                                                                  Zdravko Lončar