NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POVOLJNIJI PRIJEVOZ HŽ-eom ZA ČLANOVE NSD MUP-a

30.05.2015

Broj: 511-R/46-2014.

ZAGREB, 21. listopada 2014. godine

 

- ČLANOVIMA SINDIKATA -

- SINDIKALNIM POVJERENICIMA —

- SVIMA-

 

Poštovani,

Koristimo prigodu obavijestiti sve članove sindikata kako je Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a upravo potpisao ugovor s HŽ Putničkim prijevozom d. o. o. Zagreb kojim su ugovorene određene pogodnosti za članove sindikata te članove uže obitelji nositelja prava.

Upute za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja u vlakovima HŽ Putničkog prijevoza za članove Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a RH i članove njihovih užih obitelji slijede u nastavku.

1. Nositelji i korisnici prava na Iskaznicu K-50

Nositelji prava:

- članovi sindikata NSD MUP-a - za vrijeme trajanja radnog odnosa

- imaju pravo na pojedinačna putovanja te mjesečne opće pretplatne karte s popustom 50%

Korisnici prava:

- članovi uže obitelji nositelja prava (bračni/životni partneri i djeca) - za vrijeme trajanja prava nositelja prava

- imaju pravo isključivo na pojedinačna putovanja s popustom 50%

- djeca - do završetka zakonom propisanog obveznog školovanja odnosno do navršene 25. godine života pod uvjetom da su redoviti polaznici škole ili fakulteta

S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi.

2. Ispostavljanje Iskaznice K-50

Nositelj pravadužan je :

- osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom te članskom iskaznicom sindikata ili potvrdom o članstvu u sindikatu

- priložiti 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

- jednokratno platiti 30,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

Korisnik prava dužan je:

- zajedno s nositeljem prava osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom i potvrdom sindikata o užem srodstvu s nositeljem prava

- nositelj prava može i sam kupiti Iskaznice K-50 za članove svoje uže obitelji uz prilaganje potrebne dokumentacije kao dokaz o užem srodstvu (rodni list, vjenčani list...)

- priložiti 1 fotografiju 3x3,5 cm člana uže obitelji za kojeg se ispostavlja Iskaznica K-50

- jednokratno platiti 30,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

3. Popust

Prijevoz s Iskaznicom K-50 može se ostvariti na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom (ne vrijedi u posebnim vlakovima).

Cijene općih mjesečnih pretplatnih i pojedinačnih karata koje se kupuju temeljem Iskaznice K-50 snižene su 50% u odnosu na pojedinačne prijevozne cijene.

Popust 50% temeljem Iskaznice K-50 ne primjenjuje se na cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima, na prijevoz praćenih automobila i motocikala, te na prijevoz bicikala.

Za vlakove s obaveznom rezervacijom sjedala, ista se naplaćuje u punom iznosu.

4. Kupovina i pregled prijevoznih karata

Prijevozne karte temeljem Iskaznice K-50 kupuju se na putničkim blagajnama ili u vlaku.

Pojedinačne prijevozne karte s popustom nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.

 

Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom pregleda prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj ili korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene snižene cijene i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Ukoliko službeno mjesto (blagajna) nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po sniženoj cijeni, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

 

Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Prijevozni uvjeti, propisi i tarife dostupni su na Internet stranicama HŽ Putničkog prijevozawww.hzpp.hr.

5. Gubitak Iskaznice K-50 ili prijevozne karte

U slučaju gubitka Iskaznice K-50isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.

Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50ne ispostavlja se zamjenska karta.

 

6. Zlouporabe

Zlouporabaili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 (npr. davanje na korištenje osobi na koju ista ne glasi) može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.

 

S poštovanjem,

 

POTVRDA ZA HŽ MOŽETE SKINUTI NA OVOM LINKU

 

PREDSJEDNIK

Zdravko Lončar