NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NOVI IBAN BROJ ZA KORISNIKE DOPUNSKOG ZDRASTVENOG OSIGURANJA PREKO HZZO-a

30.05.2015

Poštovani članovi obavještavamo Vas da je otvoren novi IBAN broj u Narodnoj banci na koji se vrše uplate dopunskog osiguranja za sve one koji imaju dopunsko preko HZZO-a. Točan broj i potpuniju informaciju možete vidjeti OVDJE