NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

POGREŠAN OBRAČUN PLAĆA U COP-u - OSVRT

23.05.2019

BROJ: 511-R/019-2019.

ZAGREB, 23. svibnja 2019. godine

                                         

                                                                                               

                                                                                                                                    - POVJERENICIMA-

                                                                                                                               -ČLANOVIMA NSD MUP-a -

                                                                                                                                              -SVIMA-

 

 

 

                POGREŠAN IZRAČUN PLAĆA PUTEM COP-A

 

 

Poštovani,

 

 

prošlo je točno godinu dana kako smo u svom dopisu broj: 511-R- 025/2018 izrazili rezerviranost u pogledu pokretanja tužbi radi pogrešnog obračuna plaća  kroz COP. I tada smo jasno skrenuli pozornost svima na činjenicu da se plaća, upravo radi sigurnosti i točnosti, vodi paralelno u dva sustava, preko AS 400 Informacijskog sustava MUP i u Centralnom obračunu plaća te ne bi smjelo biti  odstupanja u iznosu. Ne treba niti spominjati koliko su zbog toga djelatnice koje rade obračun plaća opterećene poslom i nužno angažirane prekovremeno.

 

I sada nakon godinu dana, ponovno se aktualizira ova tema. Jedan od sindikata se hvali  prvostupanjskom  presudom donijetom na Općinskom sudu u Vukovaru u kojoj  je tužbeni zahtjev policijskog službenika u cijelosti proglašen osnovanim. Presuda je nepravomoćna, ali taj sindikat  prezentira presudu i ulijeva nadu u uspjeh u istovjetnom sporu i na taj način u svoje članstvo pokušava privući što veći broj zaposlenika.

 

Isključivo radi jasnijeg prezentiranja cijele situacije presudu Općinskog suda iz Vukovara, pribavljenu iz javno dostupnih izvora možete pogledati niže u prillogu u sklopu ove obavijesti.

 

Ono što bismo htjeli istaći je činjenica da je obrazloženje presude izrazito šturo i iz njega nije potpuno jasno zašto je zahtjev u potpunosti osnovan. U presudi se samo navodi da tuženik prilikom obračuna plaće nije osnovnu bruto plaću uvećao za dodatak za posebne uvjete rada. Isto tako, uvidom  u ostalu dokumentaciju sud  utvrđuje činjenice koje je u svom nalazu ustvrdio knjigovodstveno – financijski vještak.

 

Kako se radi o izuzetno zanimljivoj presudi pokušali smo doći i do nekih dodatnih pojašenjenja. Prema nama dostupnim informacijama  kod izračuna razlike plaće  vještak je primjenio isključivo odredbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dok je u potpunosti zanemario odredbe Zakona o policiji i Uredbe o plaćama policijskih službenika kojima je definiran način izračuna plaće te  je na već obračunat dodatak  16, 18 ili sada 20 % za povećanu opasnost za život i zdravlje policijskih službenika još jednom dodao dodatak za posebne uvjete rada u iznosu od 20%. 

 

Za pretpostaviti je da je taj dodatak vještak sam utvrdio valjda temeljem Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi kojom se reguliraju dodaci na posebne uvjete rada za državne službenike i namještenike, i koja se ne odnosi na policijske službenike.

 

Ono što začuđuje je činjenica da, iako  dodatak za posebne uvjete rada predstavlja konstantan iznos za koji se plaća uvećava, iznosi u presudi drastično  variraju od mjeseca do mjeseca i kreću se u rasponu od 19,04 pa sve do 2.152,51 kuna, što nije u skladu s obrazloženjem utvrđenog nedostatka u presudi.

 

Svi članovi koji to žele mogu podnijeti tužbu nadležnom sudu putem naše pravne službe, ako smatraju da su oštećeni obračunom plaće putem sustava Centralnog obračuna plaće.

 

Međutim, kao sindikat cijenimo da je pravna utemeljenost ove presude i općenito novih presuda po ovom osnovu više nego dvojbena i pitanje je kakva će presuda biti donijeta u drugom stupnju. Isto tako ne treba izgubiti iz vida niti zapriječene troškove postupka, u slučaju gubitka spora, a troškovi knjigovodstveno – financijskog vještačenja su neizbježni u svakom pojedinom slučaju.

 

Nismo zaboravili niti činjenicu da je također jedan drugi sindikat pred godinu dana  upućivao na pogrešan obračun dodatka na policijsko zvanje te pritom javno objavio i primjere  izračuna i iznose za koje su policijski službenici prema njihovu mišljenju zakinuti. Međutim, to se pokazalo netočnim i samo još jednim pokušajem populizma s ciljem pridobivanja članova.

 

I nadalje ćemo pomno pratiti daljni tijek postupka, ali u konačnici cjelokupna priča vezana za greške u Centralnom obračunu plaća zapravo bi mogla imati svoju svrhu, a svakom od vas ostavljamo da zaključite koju.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Prilog: Općinski sud u Vukovaru - presuda

 

                                                                                    

                                                                                                                                    PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                                                           Zdravko Lončar