NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Terenski rad na području susjedne države - tumačenje

12.02.2019

Broj: 511-R/009-2019.

ZAGREB, 12. veljače 2019. godine

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                - ČLANOVIMA NSD MUP-a-

                                                                                                      - POVJERENICIMA-

                                                                                                               - SVIMA –

 

 

 

 

            Poštovani,

 

 

            veliki broj policijskih službenika koji rade na poslovima granične kontrole i zaštite državne granice, koncem  2018. godine podnijelo je zahtjev za mirno rješenje spora kojim traže isplatu dodatka za rad na terenu za svaki dan službe koju su obavljali na području susjedne države. 

 

            MUP je još u listopadu 2018. godine podnio upit Zajedničkoj komisiji za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: Zajednička komisija)  te tražio tumačenje spornog članka.

 

            Prvi puta u aktualnom sazivu Zajednička komisija nije mogla donijeti tumačenje jer su glasovi članova bili podijeljeni i nije bilo moguće osigurati većinu glasova. U toj situaciji pozvan je sedmi, pridruženi član kojeg imenuje dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, te je u takvim okolnostima dana 4. veljače 2019. godine  donijeto tumačenje broj 1/50, čiji sadržaj možete vidjeti ovdje kao izvod iz zapisnika.

 

              Navedeno tumačenje uvodi nove kriterije za ostvarivanje prava na dodatak za rad na terenu prilikom obavljanja granične kontrole na području druge države  i to:

 

            -   nepostojanje organiziranog prijevoza odnosno nemogućnost prijevoza službenim vozilom na teritorij RH u vrijeme pauze,

 

            -  udaljenost u jednom smjeru do teritorija RH od najmanje 500 metara ili da se policijski službenici ne mogu samostalno kretati po području oko zajedničkog službenog mjesta u vrijeme pauze.

 

         Ovakvo tumačenje, osim što je nomotehnički loše uređeno, držimo nedorečenim te diskriminatornim u pojedinim dijelovima, a što će nedvojbeno u budućnosti stvoriti probleme u primjeni. Razmotrit ćemo stoga i poduzeti sve pravne korake koji nam stoje na raspolaganju kako bi došlo do izmjene ovakvog tumačenja.

 

                Što se tiče tijeka do sada pokrenutih postupaka držimo da ovo tumačenje ne bi smjelo imati utjecaja na njih, no evidentno je kako će imati utjecaja na buduće postupke, kao i ostvarivanje prava za pojedine policijske službenike, bez obzira što su neki postupci već završeni pravomoćnim sudskim presudama u korist policijskih službenika.

 

             Pojedini policijski službenici za koje su podneseni zahtjevi za mirno rješenje spora biti će pojedinačno kontaktirani po zaprimanju odgovora od nadležnih državnih odvjetništava i informirani o daljnjim mogućnostima ostvarivanja svojih prava.

 

 

            S poštovanjem,

           

 

           

                                                                                      PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                Zdravko Lončar