NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Obavijest o novim IBAN računima Erste Plavi dobrovoljnih mirovinskih fondova

13.12.2018

Obavijest o novim IBAN računima Erste Plavi dobrovoljnih mirovinskih fondova

 

Obavještavamo Vas da se od 03.12.2018. godine, zbog pripajanja Splitske banke d.d. društvu OTP banka d.d.,  za uplate u Erste Plavi dobrovoljne mirovinske fondove koriste novi IBAN računi kako slijedi:

 

1. Policijski zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

HR3224070001300000752

 

Godinu dana od dana pripajanja, sve uplate na stare račune u Splitskoj banci d.d. bit će automatski prenesene na odgovarajuće nove račune u OTP banci d.d.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na:

· info telefonu 0800 31 31 31 ili 0800 50 55,

· email adresi: info@ersteplavi.hr