NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Nadopuna upute o upućivanju Žalbi zbog uskrate prava na dodatke 4, 8 i 10%

30.05.2015

Poštovani šaljem Vam nadopunu informacije što se tiče upućivanja Žalbi na Rješenja o uskrati prava na dodatke 4, 8 i 10 %

 

Prošli put je bilo problema s prihvatom žalbi unutar ustrojstvenih jedinica MUP-a ovaj put ne bi smjelo biti problema budući smo na tu temu razgovarali s odgovornima u MUP-u.

 

Žalbe se popunjavaju u tri primjerka,

 

dva primjerka šaljete putem urudžbenog zapisnika vaše ustrojstvene jedinice, na treći primjerak tražite da udare prijamni pečat s urudžbenim brojem, svoj primjer čuvati kao dokaz slanja.

kao što sam i spomenuo gore s pisarnicama ovog puta ne bi smjelo biti problema i prihvaćat će Žalbe i kod Vas na terenu.

 

Žalbe se mogu poslati i putem civilne pošte HP-ea u tom slučaju slati s povratnicom i sačuvati je za eventualni daljnji postupak

 

Sve žalbe za djelatnike MUP-a idu putem nadležne Službe u MUP-u - Službe za statusna pitanja i radno- pravne odnose, Av. grada Vukovara 33.

 

Za naše članove koji su zaposlenici u drugim ministarstvima putem njihovih nadležnih službi što je navedeno i u samoj žalbi

 

pozdrav,