NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ISPLATA DODATKA ZA RAD NA TERENU U GOTOVINI

17.01.2018

BROJ: 511-R/004-2018.

ZAGREB, 17. siječanj 2018. godine                                           

                                                                                                                      -POVJERENICIMA-

                                                                                                                          -ČLANOVIMA-

                                                                                                                                -SVIMA-

    

                                    

PREDMET: Isplata dodatka za rad na terenu u gotovini

  • obavijest, dostavlja se.

 

Poštovani,

 

radi upita članova oko problema vezanih za isplatu terenskog dodatka osobama koje imaju otvoreni zaštićeni račun, kao i mogućnostima rješavanja istog, obratili smo se Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za materijalno-financijske poslove, sa zahtjevom da se isplata  u takvim slučajevima vrši u gotovini.

 

Naime, terenski dodatak se sukladno važećem Ovršnom zakonu („Narodne novine“ br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, dalje: OZ) ne može isplatiti na zaštićeni račun, a što predstavlja poseban problem prilikom isplaćivanja akontacije za terenski rad. Naime, policijski službenici su isplaćenu akontaciju dužni vratiti, a koji iznos im se naknadno isplaćuje preko plaće na redovan račun, čime u potpunosti ostaju bez cijelog predujmljenog iznosa. Time se osobe u financijskim problemima dovode u još težu materijalnu situaciju, stvarno gubeći pravo iz Kolektivnog ugovora na isplatu troškova za rad na terenu unaprijed. 

 

Terenski dodatak je primitak koji se ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada prema čl. 7. st. 2. rbr. 19. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 10/17, 128/17) te postoji mogućnost njegove isplate na blagajni, u gotovini i to u visini do 170 kn.

 

Uputom ministarstva financija o načinu isplate regresa, od 04. srpnja 2017. godine (kao i istovjetnim mišljenjem Ministarstva pravosuđa o načinu isplate božićnice, od 16. prosinca 2016. godine), poslodavcu je zabranjeno isplatiti regres samo u slučajevima kada ovrhu provodi poslodavac temeljem rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena općenito na imovini (članak 284. st.2. OZ) ili rješenjem o ovrsi na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (članak 197. OZ). Obzirom da je regres, jednako kao i terenski dodatak, neoporezivi dohodak koji nije izuzet od ovrhe, navedena uputa je primjenjiva i u konkretnom slučaju.

 

Sukladno svemu gore navedenom, predložili smo da se svim policijskim službenicima koji imaju otvoreni zaštićeni račun, a podnijeli su zahtjev za isplatu dodatka za rad na terenu u gotovini te prema kojima Ministarstvo unutarnjih poslova kao poslodavac ne provodi ovrhu (temeljem rješenja o ovrsi općenito na imovini ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima, prema popisu temeljem kojeg je vršena isplata regresa i božićnica u gotovini), omogući isplata takvog dohotka na blagajni. Time bi se onima kojima je to najpotrebnije osigurao predujam dodatka za rad na terenu sukladno Kolektivnom ugovoru. Navedeni zahtjev, zajedno sa prijedlogom upute o postupanju, dostavljen je na mišljenje Uredu glavnog ravnatelja.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                  

                                                                                                                                          Zdravko Lončar