NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NSD MUP-A PREDLAŽE MINISTRU

27.11.2017

Poštovani,

 

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a svojim je dopisom ministru unutarnjih poslova, gospodinu Davoru Božinoviću,  predložio da se određena prava koja su do sada imali samo policijski službenici koji su trajno premješteni u drugo mjesto rada udaljeno više od 100 kilometara, priznaju  i osobama koje se raspoređuju prilikom prijama u policiju.

 

Radi se između ostalog o pravu na odgovarajući smještaj i prehranu te pravu na sedmodenvni  plaćeni dopust  za posjet obitelji svaka 3 mjeseca i naknadu troškova prijevoza za takve posjete.

 

Obzirom  da se upravo  radi na Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, držimo da je zahtjev upućen u pravom trenutku.

 

Više pojedinosti o prijedlogu možete vidjeti ovdje.


S poštovanjem,Predsjednik NSD MUP-a


Zdravko Lončar