NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO BRANITELJA ĆE INICIRATI PROMJENE ZA IZRAČUN MIROVINA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

31.07.2017

                Poštovani,

 


          obavještavamo vas da je NSD MUP-a, u roku ostavljenom za   javnu raspravu o nacrtu prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Ministarstvu hrvatskih branitelja  uputio prijedlog vezan za umirovljenje policijskih službenika.

 

           Koristimo prigodu podsjetiti vas da je  na  našu inicijativu, u lipnju, održan  sastanak delegacije NSD MUP-a s ministrom branitelja gospodinom Tomom Medvedom. Na tom sastanku je dogovoreno da će se  razmotriti mogućnost, da se u samom tekstu Zakona o hrvatskim braniteljima pokuša učiniti promjena kojom bi se  i policijskim službenicima kod  odlaska u mirovinu pri izračunu mirovine  u obzir uzelo  vrijeme provedeno u borbenom sektoru i status dragovoljca.

 

         Obzirom da u nacrt prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nije uvršten naš prijedlog zatražili smo da se kroz suradnju Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva hrvatskih  branitelja pokrene inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika.

 

          Sada smo upravo dobili obavijest da će  Ministarstvo hrvatskih branitelja  službeno inicirati donoštenje  izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika, te u okviru tih izmjena predložiti da se uvjeti za obračun visine mirovine policijskih službenika  izjednače s uvjetima koje  predviđa novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

   

  

        S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                  Predsjednik NSD MUP-a

 

                                                                                                         Zdravko Lončar