NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

SASTANAK U MINISTARSTVU BRANITELJA

25.05.2017

Broj: 511-R/010-2017.

ZAGREB, 25. svibnja  2017. godine

 

 

                                                                                                                                       

SASTANAK U MINISTARSTVU BRANITELJA

 

 

           Poštovani,

 

na inicijativu NSD MUP-a u Ministarstvu branitelja održan je sastanak s ministrom branitelja čiji cilj je bio upoznavanje s nacrtom prijedloga novog zakona o hrvatskim braniteljima,  koji je već duže vrijeme tema u javnosti, a za koji nije još pokrenut postupak javne rasprave.

 

Prijedlog  novog zakona predviđa  mogućnost ponovnog reguliranja statusa hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog vojnog invalida uslijed bolesti, kao i proširenje uvjeta za stjecanje statusa dragovoljca i pripadnika Narodne zaštite. Osnovna namjera je što više valorizirati status dragovoljca i period boravka u borbenom sektoru.

 

Nadalje, prijedlogom se pojedina prava i mjere vraćaju iz nadležnosti pojedinih ministarstava u nadležnost ministarstva branitelja, kao što su naknada za nezaposlenost, pravo na udžbenike, preventivni liječnički pregledi, kao i namjera da se postupak vještačenja ponovno vrati na komisije u ministarstvo branitelja što bi za rezultat trebalo imati brže okončanje postupka i to u roku od 30 do 60 dana. Isto tako u prijedlogu se predlaže snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu hrvaskih branitelja s obzirom na vrijeme provedeno u Domovinskom ratu, kao i da visina mirovine ovisi o vremenu provedenom  u borbenom sektoru. Također, korisnicima takvih mirovina bi bio omogućen rad bez obustave mirovine.

 

Iz prezentiranog je evidentno da će korist od ovog zakona imati državni službenici i namještenici koji imaju status hrvatskog branitelja u borbenom sektoru, a koji će moći umjesto prema općem mirovinskom propisu otići u mirovinu prema ovako predloženom zakonu, dok će policijski službenici koji odlaze u mirovinu prema posebnom zakonu moći izabrati prema kojem zakonu žele otići u mirovinu.

 

Obzirom da  policijski službenici koji odlaze u mirovinu po posebnom zakonu,  a ujedno imaju i status hrvatskog branitelja, prilikom odlaska u mirovinu ne bi po ovom prijedlogu dobili ništa povoljnije uvjete, NSD MUP-a je zatražio od ministra branitelja da se iznađe riješenje za ovu situaciju.

 

            Ministar branitelja je rekao  da će ovaj problem pokušati riješiti na dva načina. Ako zakonski bude moguće u samom Zakonu o hrvatskim braniteljima će se predvidjeti mogućnost da se prilikom  izračuna mirovine svakako uzme u obzir status dragovoljca i pripadnost borbenom sektoru.

 

Ukoliko to ne bude moguće, zaključeno je da će se potaknuti razgovori i pokrenuti  inicijativa s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova radi izmjene Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba,   na način da isti prepozna i nagradi status dragovoljca i branitelja u borbenom sektoru prilikom izračuna mirovine.

 

 

S poštovanjem,

 

                          PREDSJEDNIK 

 

                             Zdravko Lončar