NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

TELE2 — NOVA PONUDA

30.05.2015

Broj: 511-R/9-2015.

ZAGREB, 15. travnja 2015. godine

 

-ČLANOVIMA NSD MUP-a

POVJERENICIMA

SVIMA -

 

 

TELE2 — NOVA PONUDA

 

Poštovani,

Koristimo priliku obavijestiti Vas da je TELE2 upravo poslao novu ponudu pretplatničkih tarifa za članove NSD MUP-a.

Istu možete vidjeti na našoj internet stranici www.nsdmup-a.hr zajedno s cjenicima, a šaljemo je i kao sastavni dio ovog raspisa.

U sklopu akcije u ponudi su MIX Business tarife u kojima korisnici ostvaruju bonus duplo svih usluga unutar tarife , povezivanje u besplatne razgovore unutar svih korisnika Tele2 mreže u RH, veliku količinu usluga u svakoj od tarifa kao i najpovoljnije cijene mobilnih aparata.

Akcijski paketi i popusti ostvaruju se uz zasnivanje novog pretplatničkog odnosa i uz produženje postojećeg Tele2 ugovora, a obračunavaju se čitavo vrijeme trajanja ugovora, tj. svih 24 mjeseca.

Od MIX Business tarifa članovima se nude tarife 100 duplo, 125 duplo, 150 duplo, 200 duplo i 400 duplo, a uz svaku tarifu tele2 odobrava i određeni popust u rasponu od 10% do čak 50% u najskupljoj tarifi.

U svim tarifama uključeno je, osim minuta prema ostalim mrežama i 1000 minuta prema svim korisnicima Tele2 mreže. Nakon potrošenog paketa od 1000 minuta za pozive prema tele2 mreži koriste se preostale minute iz paketa tarife. U MIX tarifama se ne naplaćuje uspostava poziva.

Korištenje cijelog internet prometa uključenog u tarifu omogućeno je po punoj brzini, a nakon isteka paketa aktivira se zaštita koja sprječava mogućnost neočekivanih troškova.

Za neke uređaje iz akcijske ponude, TELE2 nudi mogućnost otplate mobilnog uređaja uz tzv. opciju uređaj. Ostale uređaje iz ponude članovi sindikata mogu kupiti i na rate. Za sada je to moguće učiniti na 5 mjesečnih rata.

S poštovanjem,

 

Predsjednik NSD MUP-a

Zdravko Lončar

Nova ponuda