NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

EDUKACIJA SEMINAR U ORGANIZACIJI PODRUŽNICE KARLOVAČKE

20.10.2016

U vremenu od 14. do 16. 10. 2016. godine u Hostelu Karlovac u Selcu, Podružnica PU Karlovačke održala je seminar za povjerenike Ogranaka i članove. Istom je prisustvovalo 18 sudionika. Teme seminara su bile: aktualna događanja u Sindikatu, prezentacija sa Seminara koji je 07.10. održan u Zagrebu  na temu pristupačnosti informacijama i novi izazovi u sindikalnom radu. Predavači su bili povjerenik Ogranka gosp. Dražen Rakuša i povjerenik Podružnice Ivan Fink. Nakon često i burnih diskusija na završetku seminara donijeti su zaključci: 1. Sudionici seminara podržavaju Središnji odbor i Predsjednika NSD MUP-a u nastojanjima da se osigura socijalna stabilnost zaposlenika pogotovo u svjetlu vjerojatne reorganizacije i novih pregovora o Kolektivnom ugovoru. 2. Predlaže se SO I Predsjedniku provedbu ankete ili otvaranje diskusije elektronskim putem kako bi što više članova moglo davati svoje prijedloge i mišljenja o nadolazećim aktivnostima. 3. Predlaže se SO da u program rada za sljedeću godinu obavezno i neizostavno stavi smjernice koje se odnose na edukaciju, informiranje, komunikaciju i prezentaciju kao bitne poluge za rad Sindikata u narednom periodu.