NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Zdravstveni pregledi policijskih i državnih službenika i namještenika -

15.09.2016

BROJ: 511-D/51-2016.

ZAGREB, 14. rujan 2016. godine

 

 

 

 

 

                                      MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

                                     UPRAVA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

                                             Vukovarska 33, 10 000 Zagreb

                                       n/r Stjepan Lončarica, pomoćnik ministra

 

 

 

 

 

PREDMET: Zdravstveni pregledi policijskih i državnih službenika i namještenika

-

 

 

Poštovani,

 

u svjetlu iznenadne smrti nekoliko naših članova, kao i obzirom da smo svake godine svjedoci iznenadnih smrti prevelikog broja policijskih službenika, još jednom naglašavamo važnost obavljanja redovitih liječničkih pregleda, a koji ako se na vrijeme provode mogu prevenirati i spriječiti mnoga oboljenja policijskih službenika koja su posljedica stresnog, napornog i odgovornog posla.

 

Shodno tome, molimo da nas obavijestite dali se policijski službenici, sukladno članku 5. Pravilniku o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/12), redovito šalju na sistemtske kontrolne preglede.

 

Ujedno, ovom prilikom, a vezano za prethodno navedeno, skrećemo pozornost na državne službenike i namještenike te molimo da nas obavijestite dali je istima, ako to žele, sukladno članku 61. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, osigurano pravo na na sistematski pregled jednom u 3 godine.

 

Nadamo se da će te prepoznati važnost zdravlja policijskih i državnih službenika i namještenika kao garanciju kvalitetnog obavljanja njihovog posla te imajući to u vidu osigurati dosljednu primjenu relevantih propisa.

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                Zdravko Lončar