NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

LJETOVANJE U VALBANDONU I M. LOŠINJU

23.06.2016

Zagreb, 23. 06. 2016. godine

 

                                                                                          ČLANOVIMA SINDIKATA

                                                                                                 POVJERENICIMA

                                                                                                        SVIMA

 

    Poštovani,

 

    kako nas je  u posljednje vrijeme veći broj članova sindikata pitao za mogućnost ljetovanja u Uslužnim jedinicama MUP-a, s upitom smo se obratili samom Ministarstvu.

 

      Slijedom toga upravo smo primili Uputu o uvjetima i načinu korištenja Uslužnih jedinica MUP-a.

 

      Sadržaj Upute  možete vidjeti ovdje.

 

      S poštovanjem,

 

                                                                                           Predsjednik NSD MUP-a


                                                                                                   Zdravko Lončar