NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

NOVOST IZ UNIQA OSIGURANJA

08.02.2016

Broj: 511-D/004-2016.

ZAGREB, 08. veljače 2016. godine

 

                                                                                           

                                                                                                  - ČLANOVIMA NSD MUP-a-

                                                                                                        - POVJERENICIMA-

                                                                                                                - SVIMA –

 

 

NOVOST IZ UNIQA OSIGURANJA

 

            Poštovani,

 

            temeljem potpisanog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje UNIQA osiguranje je omogućila članovima Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a jednostavnije korištenje zdravstvenih usluga uz izravno plaćanje troškova participacije, koji su do sada bili refundirani.

 

            Članovi sindikata – korisnici UNIQA dopunskog zdravstvenog osiguranja svojom karticom će od sada moći plaćati participaciju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja uključuje preglede kod obiteljskog liječnika, ginekologa i stomatologa te osnovnu listu lijekova u ljekarni.  Prilikom korištenja usluge dovoljno je pokazati važeću policu ili karticu zdravstvenog osiguranja, kako bi je liječnik, ljekarnik ili stomatolog evidentirao u informatičkom sustavu. UNIQA će troškove platiti direktno na račun HZZO-a.

 

            Očekuje se da će u kratkom roku na sličan način biti omogućeno i plaćanje doplate za lijekove s dopunske liste lijekova HZZO-a, tzv. „B – liste“ te participacije u bolnicama.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama  dodatne informacije možete se obratiti izravno gđi. Aniti Cibenečki, zastupnici UNIQA osiguranja d.d. koju možete kontaktirati na telefon:

 

 01/ 6323-617, mobitel 091/ 242 73 86 ili e-mail: anita.cibenecki@uniqa.hr

 

 

S poštovanjem

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                Zdravko Lončar