NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

GOL ILI AUTO GOL?

28.01.2016

Broj: 511-D/2-2016.

ZAGREB, 28. siječnja 2016. godine

 

 

 

                                                                                                     - ČLANOVIMA NSD MUP-a-

                                                                                                         - POVJERENICIMA-

                                                                                                            - SVIMA -

 

 

Poštovani,

 

neugodno smo iznenađeni činjenicom da je Vlada RH na svojoj 1. sjednici, kroz dopunu dnevnog reda donijela  odluku o potrebi daljnje uskrate prava na isplatu dodatka 4,8 i 10%  u državnim i javnim službama.

 Razlog našem iznenađenju nije to da nismo bili svjesni i takve mogućnosti, nego to da se Vlada za ovakav potez odlučila unatoč jasno izrečenom stajalištu Ustavnog suda.

 

Rješavajući o prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona (Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža) s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavni sud je jasno ukazao da će svako daljnje produljenje poduzete mjere biti ustavnopravno neprihvatljivo s aspekta zaštite načela vladavine prava, kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, a osobito načela pravne sigurnosti, pravne izvjesnosti i pravne predvidljivosti.

 

Daljnjim produljenjem poduzeta mjera bi se pretvorila u trajniju odnosno trajnu mjeru s neizvjesnim rokom njezina prestanka te bi se dovelo u pitanje vjerodostojnost obnašanja vlasti i povjerenja građana u nju. U tom smislu Vlada je dužna planirati i osigurati sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. u iznosu dovoljnom za isplatu ove povlastice, osim ako, Vlada i sindikati u postupku kolektivnog pregovaranja ne postignu drugačiji sporazum.

 

Ovakvo ponašanje Vlade jasno upućuje na činjenicu da uvažavanje sindikata kao socijalnog partnera neće biti prioritetno u radu Vlade, a kolektivno pregovaranje bi moglo biti samo demagoška floskula. Isto tako, Vlada na ovaj način, sindikate dovodi u situaciju da ponovno podižu tužbe čime se u javnosti stječe krivi dojam o zaposlenima u državnim i javnim službama.

 

            Zanimljivo  je  da  se  pri  donošenju  ove  odluke  olako  prešlo  preko činjenice da je

73 000 zaposlenih u zdravstvu ovaj dodatak zapravo dobilo još u listopadu 2015. godine, na način da im je uveden poseban dodatak i time  kompenziran gubitak 4,8 i 10%.

 

S poštovanjem

 

 

                                                                                      PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 

                                                                                                Zdravko Lončar