NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

PROBLEM TERENSKOG RADA RIJEŠEN ?

26.11.2015

Broj: 511-R/35-2015.

ZAGREB, 26. studenog 2015. godine

 

                                                                                    - ČLANOVIMA NSD MUP-a

                                                                                           - POVJERENICIMA

                                                                                                     - SVIMA –

 

 

PROBLEM TERENSKOG RADA  RIJEŠEN ?

 

 

Na zahtjev Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike je na svojoj sjednici održanoj 18. studenog 2015. godine tumačila odredbu kojom se regulira pitanje terenskog rada i evidencije sati provedenih na terenskom radu.

 

U članku 56. stavku 9. Kolektivnog ugovora se navodi: „ukoliko se službenici i namještenici organizirano upućuju na rad na terenu (osiguranje utakmica, preprata) u stvarno odrađene sate rada ubraja se vrijeme putovanja  do mjesta rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu“.

 

            NSD MUP-a je ustrajao na  tumačenju da se u stvarno odrađene sate  ubraja vrijeme putovanja  do mjesta rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu, ne samo  kod osiguranja utakmica i preprate, nego ta dva pojma treba sagledati u kontekstu primjera mogućih poslova/aktivnosti. Isto tako smo ustrajali na tumačenju koje će  riješiti i pitanje putovanja kad je na terenskom radu osiguran smještaj.

 

            Izražavamo svoju zahvalnost svim članovima Zajedničke komisije koji su prihvatili naše stajalište te donijeli tumačenje sljedećeg sadržaja:

 

Tumačenje  15/56:

 

             Ukoliko se službenici i namještenici upućuju organizirano na rad na terenu, u stvarno odrađene sate ubraja se i vrijeme putovanja do mjesta rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku od mjesta rada na terenu pri čemu su osiguranje utakmica i preprata navedeni kao primjeri poslova/aktivnosti i nema osnove ograničiti ovo samo na pojmove navedene kao primjere u tekstu članka 56. stavka 9. Kolektivnog ugovora.

 

             Da bi se sati putovanja uračunali u stvarno odrađene sate osim što se mora raditi o organiziranom putovanju, upućivanje na teren, rad na terenu i povratak s mjesta rada moraju predstavljati kontinuitet.

 

          Ako je službenicima i namještenicima  koji su upućeni na rad na terenu pri tome osiguran adekvatan smještaj u objektu u kome se vrši primopredaja/otprema službe, vrijeme organiziranog putovanja od mjesta primopredaje službe do mjesta rada te vrijeme povratka u u objekt gdje su smješteni treba uračunati u stvarno odrađene sate. 

 

Isto tako, Zajednička komisija je svojim tumačenjem 13/56 zauzela stav da bi se u slučaju upućivanja državnog službenika na službeni put ili terenski rad, njegovo  radno vrijeme utvrđivalo prema njegovom stvarno utvrđenom redovitom radnom vremenu. Ako bi na službenom putu odnosno terenskom radu radio duže od utvrđenog radnog vremena, radilo bi se o prekovremenom radu, te bi on ostvario pravo na povećanu plaću za stvarno odrađene sate prekovremenog rada.

 

            U spomenutom tumačenju zajednička komisija skreće pozornost poslodavcu i na obvezu osiguranja odmora, a cjeloviti tekst svih tumačenja danih dana 18. studenog možete pronaći na našoj stranici  pod zapisnicima, ali i ovdje.


S poštovanjem,

 

                                                                                       Predsjednik NSD MUP-a

                                                                                              Zdravko Lončar