NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

JAVNA ZAHVALA

17.10.2015

BROJ: 511-PR/87-2015.

ZAGREB, 14. listopada 2015. godine

 

 

 

 

                       - ČLANOVIMA NSD MUP-a

                                                                                                       - POVJERENICIMA

                                                                                                        - SVIMA -

            

 

                                                                                    

 

                                                

PREDMET:    JAVNA ZAHVALA

  • dostavlja se

 

 

Poštovani,

 

            Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a RH se, na inicijativu svojih članova, ovim putem posebno zahvaljuje Isusovačkoj službi za izbjeglice jugoistočne Europe (Jesuit Refugee Service Southeast Europe – JRS-SEE) , nevladinoj, humanitarnoj i neprofitnoj udruzi sa sjedištem u Zagrebu, za pomoć koju pruža policijskim službenicima koji se nalaze u Slavoniji na ispomoći povodom aktualne izbjegličke krize. Uz pomoć koju pružaju izbjeglicama u okviru svoje misije koja glasi: “pratiti, služiti i zagovarati prava u ime izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba”, Isusovačka služba za izbjeglice uvelike pomaže i policijskim službenicima na terenu, dijeleći im tople napitke, hranu i druge potrepštine te obilazeći ih na zadaćama, što našim kolegama predstavlja velika potporu te im omogućuje da lakše i efikasnije obave svoje dužnosti.

 

Ovom prilikom zahvaljujemo i svima drugim fizičkim i pravnim osobama na terenu koje svojim djelovanjem, na ovaj ili onaj način, pomažu da se poslovi u vezi sa velikim priljevom ljudi preko državne granice što lakše odvijaju i problemi vezani uz njih što lakše rješavaju.

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                  

                                                                                                Zdravko Lončar