NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

SEMINAR TOPUSKO - 2015.

05.10.2015

         Podružnica Nezavisnog sindikata djelatnika  MUP-a PU Karlovačke održala je  tradicionalni seminar u Topuskom 26. i 27.09.2015. godine.

         Istom je prisustvovalo 20 članova sindikata - povjerenika. Glavna tema seminara je bila „ Uloga sindikata u suvremenom društvu“  s podtemom „ Mogućnosti za revitalizaciju sindikalnog pokreta i sindikalnih organizacija u okviru Europskog sindikalnog dijaloga“.

Seminaru su bili prisutni i predsjednik NSD MUP-a Zdravko Lončar te tajnik Mario Akmačić koji su uzeli aktivno učešće u raspravama. Na kraju seminara održana je radionica koja je trebala poslužiti i dati odgovor na pitanje   „ kojim  područjima djelovanja bi Sindikat trebao posvetiti pažnju kako bi bio suvremen i odgovoran prema članstvu“.

 Zaključci s radionice će biti  temelj za izradu plana rada Podružnice za 2016. godinu.