NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ISKAZNICA K -50 DOPIS UPRAVI HŽPP

05.10.2015

BROJ: 511-D/80-2015.

ZAGREB, 05. listopada 2015. godine

 

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Vukomrečka cesta 89

n/r direktora Prodaje i marketinga

gosp. Tomislav Šabića, dipl.ing.

 

Poštovani,

       tijekom listopada 2014. godine potpisali smo  Ugovor broj: 263/2014 o prijevozu željeznicom članova Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a i članova njihovih obitelji.

       Temeljem tog ugovora, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. se kao prijevoznik obvezao da će na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenim voznim redom, obavljati prijevoz nositelja i korisnika prava, a koji se za svoje putovanje koriste željezničkim prijevozom u 1. i  2. razredu svih vrsta vlakova, prema cijenama iz Priloga ugovora.

U Prilogu koji je sastavni dio ugovora iz listopada 2014. godine nedvojbeno su naznačene udaljenosti 1- 5, 6-10, 11-15, 16 - 20, 21-25 kilometara te je iz cijena vidljivo da se radi o ugovorenom popustu.

Neugodno smo iznenađeni činjenicom da nam se tijekom jutra javio veliki broj članova s informacijom da za udaljenosti do 25 kilometara više nema nikakvog popusta, tim više što u samom  tekstu Ugovora nije naznačeno da se tada ugovoren popust od 50 % odnosi samo na udaljenosti veće od 25 kilometara.

Nadalje, ugovorom je definirano da su ugovorne strane suglasne da će u slučaju povećanja ili smanjenja cijena iz Tarife 103 HŽ Putničkog prijevoza do 15% bez daljnjih pregovaranja za isti postotak povećati ili smanjiti cijenu iz Priloga, a ako se radi o povećanju većem od 15%  pristupit će se zaključivanju dodatka Ugovoru ili njegovu raskidu.

U jučer pristigloj Vašoj obavijesti, izrijekom ste naznačili da se za pojedinačna putovanja nositelja i korisnika prava popust umjesto dosadašnjih 50% smanjuje na 40% od redovite prijevozne cijene. Međutim, niti jednom riječju nije naznačeno da se popust ukida na udaljenost manju od 25 kilometara. Obzirom da većina naših članova putuje na manjim udaljenostima, na njihovoj cijeni pojedinačne karte došlo je do povećanja od 50%, te držimo da bi bilo dobro da ste nam  u Vašoj obavijesti spomenuli upravo to drastičnu promjenu.

Molimo Vas stoga, da ovu trenutnu situaciju u kojoj su se našli članovi našeg sindikata koji imaju  udaljenost manju od 25 kilometara i platili su  izradu iskaznice K-50, pokušamo riješiti u skladu s Ugovorom sporazumno. Problem je još veći u situaciji u kojoj se uz nositelja prava javlja i određeni broj korisnika te su troškovi još veći.

Predlažemo stoga u dobroj vjeri da se, do sada predviđeni popust 40 %  i dalje primjenjuje na sve udaljenosti,  te da vrijedi do isteka važenje iskaznice K-50, a mi ćemo ubuduće potvrde izdavati samo za udaljenosti veće od 25 kilometara. Ukoliko Vam to nije prihvatljivo, držimo da bi refundacija dijela novca plaćenog u svrhu izrade iskaznice K-50 bila pragmatično rješenje.

Mišljenja smo kako bi ovakav prvotno iznesen prijedlog bio korektan prvenstveno prema korisnicima Vaših usluga – članovima našeg sindikata, a ne manje važno ovakav prijedlog ne bi imao utjecaja na kredibilitet Vaše tvrtke i sindikata, potpisnika ugovora.

S poštovanjem,

                                                                                       PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                 Zdravko Lončar

 

Ovdje možete vidjeti Dopis