NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

ISPLATA TERENSKOG RADA U PUNOM IZNOSU

01.10.2015

 

TERENSKI RAD U PUNOM IZNOSU

 

      Poštovani,

 

      zadovoljstvo nam je prenijeti informaciju svim djelatnicima  koji su angažirani ili su bili angažirani u Akciji – zbrinjavanje izbjeglica, da su čelnici  MUP -a prihvatili prijedlog Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a te donijeli odluku da se svima iznos dodatka za rad na terenu ne umanjuje.

       Naime, u dopisu koji smo poslali Upravi za materijalno financijske poslove dana 29. rujna, skrenuli  smo pozornost na činjenicu da su se,  u samom početku ovih izvanrednih angažmana, događale manjkavosti. To je   bilo i za očekivati jer se situacija vezana za izbjeglice razvijala dinamikom koja se teško mogla predvidjeti.

        S tim u vezi smo predložili, da se zbog početnih problema vezanih za organizaciju prehrane djelatnika na terenu  razmotri i mogućnost da se iznos dodatka za rad na terenu djelatnicima ne umanjuje.

 

       S poštovanjem,

 

                                                                                                    PREDSJEDNIK NSD MUP-a

                                                                                                            Zdravko Lončar