NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a

REPUBLIKE HRVATSKE

Obavijest članstvu o preventivnom dopisu prema pomoćniku ministra

30.09.2015

BROJ: 511-D/78-2015.

ZAGREB, 29. rujna 2015. godine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za materijalno financijske poslove

n/r  POMOĆNIKA MINISTRA

 

gosp. Nebojše Kirigina

 

 

PREDMET:    AKCIJA – zbrinjavanje izbjeglica,

  • slanje pojašnjenja, moli se

 

 

Poštovani,

 

       Upoznati smo sa sadržajem Vašeg dopisa kojim tražite dostavu podataka o evidenciji rada za sve djelatnike koji su bili angažirani u Akciji – zbrinjavanje izbjeglica.

 

Iz njega je razvidno da će, nakon obračuna plaće, na sve ustrojstvene jedinice biti dostavljene liste kao za plaću „Nalog za obračun plaće od 01. 09. 2015. do 30. 09. 2015.“ U navedenu listu će trebati samo unijeti podatke o prekovremenom radu i dodacima po Kolektivnom ugovoru (subota, nedjelja, blagdan i dr.).  Spomenuti dopis držimo izuzetno pragmatičnim i dobrim jer je otklonio bilo kakvu sumnju u pogledu plaćanja izvanrednog angažmana djelatnika u Akciji – zbrinjavanje izbjeglica, koja se pojavila  među djelatnicima na terenu.

 

Međutim, unatoč činjenici da Ste u spomenutom dopisu izrijekom spomenuli rad na terenu, prema informacijama koje smo dobili od članova, mogla bi se dogoditi razlika u evidenciji po pojedinim policijskim upravama, jer je nekima rečeno da će za svoj angažman dobiti dnevnice.

 

Isto tako, prema upitima kolega s terena, očito je da će doći i do drugačije evidencije radnog vremena. Naime, djelatnicima nekih ustrojstvenih jedinica je rečeno da će im se u radno vrijeme uračunavati i svakodnevno putovanje od mjesta smještaja do mjesta angažmana i povratak, dok je drugima rečeno da će im se u radno vrijeme uračunati samo sati rada bez putovanja.

 

Da bi se izbjegla različita evidencija sati rada i nejednako ostvarivanje prava djelatnika, jer je jedan  Kolektivni ugovor, molimo Vas da svim ustrojstvenim jedinicama u sjedištu te svim policijskim upravama još jednom skrenete  pozornost na to da se ovdje radi o terenskom radu. Isto tako, u pogledu organiziranog upućivanja na teren, držimo obveznim primijeniti stavak koji propisuje da se u stvarno odrađene sate ubraja i vrijeme putovanja do mjesta rada na terenu kao i vrijeme putovanja provedeno na povratku s mjesta rada na terenu.

 

Kad je u pitanju umanjenje iznosa terenskog dodatka zbog osigurane prehrane predlažemo da razmotrite mogućnost da se iznos dodatka za rad na terenu ne smanjuje djelatnicima za ono razdoblje kada su se, u samom početku ovih izvanrednih angažmana, događale manjkavosti, a što je i bilo za očekivati jer se situacija vezana za izbjeglice razvila dinamikom koja se teško mogla predvidjeti.

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

                                                                                       PREDSJEDNIK NSD MUP-a

 

 

                                                                                                 Zdravko Lončar

 

 

O tome obavijest: sindikalnim povjerenicima

                               članovima - svima